Allt om boendet

Här har vi samlat lite praktisk information kring ditt boende hos oss. Om du har några funderingar, frågor eller synpunkter är du givetvis välkommen att kontakta oss. 

       

Betala Hyran

Vi skickar ut hyresavier till dig fyra gånger per år, i mars, juni, september och december. Du får då hyresavier för tre månader. Hyran ska betalas i förskott senast den sista varje månad d v s hyran för april ska vara betald senast den 31 mars. 

Glöm inte att ange avsändare vid betalning via Internet så vi vet att du betalat din hyra. Skulle det uppstå ekonomiska problem som påverkar din möjlighet att betala in hyran så ta kontakt med oss. 

Uteblir hyran 2 månader i rad skickar vi ärendet vidare till inkasso samt ber er flytta.                         

Brandskydd

2010 dog 130 personer i Sverige i en brand. De allra flesta som dör i bränder, dör i en bostadsbrand. Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränderna, till exempel en glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning. Därför är varje lägenhet vi våra hus är utrustade med brandvarnare, och i varje trappuppgång finns det brandsläckare.

Förebygg brand så här:
• Lämna aldrig ett rum med brinnande ljus, och var försiktig med spisplattor.
• Förvara inte något i trapphuset. Barnvagnar, pulkor, etc. är förbjudet.
• Ställ aldrig brännbart material i allmänna utrymmen, kontakta oss om lås till vind inte fungerar.
• Kontrollera att brandvarnare är i funktion.
• Håll elektrisk utrustning ren från damm., rengör köksfläkten regelbundet.

Om det brinner i huset:
• Gå aldrig ut i rökfyllt trapphus – du kan bli medvetslös efter några andetag!
• Stanna kvar i din lägenhet. Larma räddningstjänsten, ring 112!
• Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar.
• Gå till ett fönster och vänta på hjälp!
• Om trapphuset inte är rökfyllt: Gå ut och varna andra om du kan.

Om det brinner i lägenheten:
• Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Larma sedan och ring 112!
• Släck om du kan. Har du en brandsläckare rikta den mot glöden, inte mot lågorna. Aldrig vatten på elektriska apparater eller brinnande fett eller olja – det kan explodera. 
• Öppna aldrig en dörr om det kan brinna på andra sidan. Känn upptill på dörren. Om det är varmt brinner det förmodligen på andra sidan.
• Lämna lägenheten och stäng alla dörrar bakom dig. Annars sprids elden och röken mycket snabbare i lägenheten och i trapphuset.
• Varna andra som hotas av branden.                                                    
                                     

Bredband, El och TV

I våra hus får du bredband via din telefon, fast eller mobil. Så kontakta din teleoperatör för att ansluta dig till internet. 

Det TV-utbud som finns hos oss är följande kanaler; SVT1, SVT2, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal5, och TV6. Om du önskar fler kanaler rekommenderar vi Boxer-abonnemang.

Vi anmäler dig automatiskt till Sala Heby Energi när du flyttar in. Vill du byta elleverantör så får du göra detta själv genom att kontakta aktuellt elbolag. Jämför gärna priser och olika elleverantörer på elpriskollen.se eller elskling.se  


Fest eller Störning

Fester och musik är stora glädjeämnen i livet och vi hoppas livet i våra lägenheter ska rymma många tillfällen att fira. Men tänk på att ditt golv kan vara någon annans tak. Hänsyn, respekt och omsorg om varandra är andra viktiga bitar både inom familjen och mellan grannar.
TIPS!! Meddela alltid dina grannar om du ska ha fest, antingen genom att sätta upp lappar i porten eller prata med dem personligen. Då kan ni också komma överens om hur länge det är ok festen kan pågå. 

För att alla ska trivas tillsammans i ett hyreshus är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Hyresgästens skyldigheter gäller inte bara lägenheten utan även gemensamma utrymmen som t.ex. trapphus, hiss, tvättstuga och inne på gårdar. Att bo i flerfamiljshus innebär att det aldrig kan bli helt tyst men en enkel tumregel är att inget störande ska höras in till grannarna. Detta gäller dygnet om, men det är extra viktigt från kl. 22 på kvällen till kl. 8 på morgonen, så att man skall kunna sova ostört.

Tänk på att:
• Du får inte störa genom att föra oväsen som t.ex. skrika eller ha ljudet på TV:n eller stereon för högt.
• Du är även ansvarig för dina gäster. Grannar får inte störas av oväsen på grund av dina besökare.
• I gamla hus med parkettgolv är det väldigt lyhört, undvik därför att städa duscha sent på kvällen.
• Dina grannar kan vara allergiska mot djur. Ta därför inte med dig husdjur till tvättstugan eller andra gemensamma utrymmen.

Använd gärna möbeltassar på stolar och bord som ofta flyttas runt för att minska störande ljud till din granne. 

Vid störningar:

Kontakta i första hand din granne och tala om att du är störd. Vår erfarenhet är att en personlig kontakt löser de flesta problem på ett enkelt och avdramatiserat sätt. Om detta mot förmodan inte hjälper kontaktar du oss. Som hyresvärd är vi skyldiga att ingripa mot störningar i boendet och vi följer därför upp alla anmälningar. Att orsaka störningar är allvarligt och kan leda till att man mister sitt hyresavtal.                                                                                                                                                   

Hemförsäkring

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Skulle detta hända hos dig genom otur eller vårdslöshet kan du som hyresgäst tvingas stå för hyresvärdens självrisk eller själva reparationen. Du kan även bli skyldig till att ersätta dina grannar för eventuella skador på deras egendom. Har du en hemförsäkring betalar du endast din egen självrisk. 
  

Lägenhetsstandard

Våra hyreslägenheter håller en viss standard. Om ni vill göra några förändringar måste ni kontakta oss först för att få ett godkännande! Beträffande diskmaskiner så ingår dessa inte i vår lägenhetsstandard. Vill du installera en diskmaskin får du själv stå för de kostnader som det innebär med borttagandet av skåp, installationen av eventuella eluttag, installationen av diskmaskinen och slutligen återställning av köket när du flyttar. VIKTIGT! Du måste ha ett droppskydd under maskinen så att den inte orsakar några vattenskador. 

Vi målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum men tillämpar behovsprövat underhåll. Vi utgår därför inte från några särskilda intervaller. Men du kan få tillstånd att själv skaffa nya tapeter eller måla om.

Väljer du att på egen hand måla eller tapetsera tänk då på att arbetet måste vara fackmässigt utfört och att du skall välja neutrala kulörer som nästkommande hyresgäst skäligen kan godta. Du blir återställningsskyldig och även ersättningsskyldig om vi finner det nödvändigt att åtgärda lägenheten innan nästa hyresgäst flyttar in. Notera även att alla plugghål måste fyllas igen innan avflyttning. Lägenheten besiktigas vid varje avflyttning.

Du får inte ändra planlösningen, ta bort eller sätta upp väggar och inte heller ändra på fast inredning. Persienner och rullgardiner får du själv bekosta och montera. Till utvändiga förändringar så som att sätta upp markiser behövs tillstånd från förvaltningen.

Inga vatten– eller elinstallationer får installeras utan tillstånd från förvaltningen. Kontakta oss om strömbrytare, vägguttag och fasta installationer behöver lagas eller bytas. Alla fasta elinstallationer skall utföras av behörig elektriker. Själv ansvara du för att byta säkringar, glödlampor och lysrör i din bostad. 

 

Sopsortering

I soprummet sorterar vi utöver vanligt restavfall som slängs i de gröna kärlen även I soprummet sorterar vi utöver vanligt restavfall som slängs i de gröna kärlen även biologiskt avfall i de bruna sopkärlen. Biologiskt avfall skall alltid läggas i en särskild brun papperspåse. Påsen slängs precis som den är och får inte placeras i någon plastpåse, då töms inte kärlet! Behöver ni förstärka kompostpåsen använd då istället två papperspåsar.

Vad som gäller övrig sortering av bland annat metall och plast och tidningar och pappersförpackningar och glas så kan dessa lämnas på källsorteringen i korsningen Brunnsgatan / Gillegatan. 

Grovsopor får inte lämnas i soprummen! Grovsoporna ska istället lämnas på återvinningscentralen Återbruket- Returen

 

Trädgården

Vår trädgård ska vara en oas för alla hyresgäster och därför måste vi alla hjälpas åt att vårda den. Trädgården ska fungera både som en lekplats för barnen och en plats för avkoppling och rekreation liksom en en plats där man kan äta middag eller umgås. För att detta ska fungera måste alla ta hänsyn till varandra och följa några enkla ordningsregler.

Ordningsregler för trädgården:
• Kasta inte skräp, fimpar och snus i trädgården, och plocka upp efter era hundar.
• Använd de gemensamma trädgårdsmöblerna, det är inte tillåtet att reservera del av trädgården med dina egna möbler.
• Vid grillning ska de gemensamma grillarna användas, släng sedan den använda grillkolen i de särskilda soptunnorna för den varma kolen och gör rent grillgallret efter er till nästa grillmästare.
• Respektera andras önskan till lugn. Spela inte störande musik i trädgården, och tänk på att inte vara högljudda tidig morgon och sen kväll.  

 

Tvättstugan

I tvättstugan finns två tvättmaskiner, en mangel, en torktumlare och ett torkskåp. Boka din tvättid på listan i tvättstugan. Det är tillåtet att boka högst två tvättider åt gången. Den som har bokat tvättstugan har tillgång till tvättstugan under hela tvättpasset, detta gäller även vid sen ankomst, men har du inte börjat tvätta inom en timme efter bokad tid är det fritt fram för andra hyresgäster att utnyttja tvättstugan.

Tvättregler
Bygel-BH - Tvättas endast i separat tvättpåse.
Färgning - Det är inte tillåtet att färga kläder i tvättmaskinerna.
Husdjur - Har ni husdjur tänk på att rengöra maskinerna extra noga efter er pga allergier.

För allas trevnad lämna tvättstugan i samma skick som du vill finna den och se till att hålla din bokade tvättid.                                                                                                                                                         

Utelåst

Har du låst dig ute eller tappat bort dina lägenhetsnycklar ska du i första hand kontakta oss. Om detta skulle hända när vårt kontor är stängt får du tillkalla låssmed. Vänd dig då i första hand till Sala Lås & Hemskydd 0224-143 80 som vi samarbetar med. Åtgärderna får du själv bekosta och låset som tas bort måste sparas. Det är också viktigt att du sedan kontaktar oss och meddelar att det skett ett låsbyte.

Förlorad nyckel innebär att vi tvingas byta låscylinder. Borttappade nycklar, och byte av låscylinder debiteras enligt SABO´s nyckeltalslista. 


 

 Åverkan & skador

Om du orsakat några skador på lägenheten under tiden som du bott hos oss blir du återbetalningsskyldig för skadorna. Normalt slitage behöver du aldrig betala för, men andra skador du själv orsakat som t ex större borrhål i väggarna, trasiga dörrar, spruckna handfat m.m. betyder att du blir ersättningsskyldig för att återställa skadan. Du kan själv reparera skadan om du kan göra det fackmässigt, eller så gör vi det och debiterar dig då kostnaden enligt SABO´s nyckeltalslista

Det är viktigt att du som hyresgäst vet att det finns en standard som du måste återställa när du lämnar lägenheten.