Våra grundkrav för att hyra lägenhet.    

För alla som söker bostad hos Silverasken Fastighets AB gäller följande:

  • Sökande måste ha fyllt 18 år för att få teckna hyresavtal.
  • Sökande måste ha en fast bruttoinkomst på minst tre gånger årshyran på den aktuella lägenheten. Som fast inkomst räknas bland annat inkomst av arbete, även visstidsanställning, arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och studiemedel.
  • Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar eller skuld hos kronofogden eller till annan hyresvärd.
  • Sökande skall kunna visa på god hyressed genom att inte vara föremål för anmälningar gällande störande beteende eller misskött bostad. Med anledning av detta skall sökande lämna referenser från tidigare boende, referenser äldre än två år godkänns inte.
  • Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen och hyresgästen skall vara folkbokförd i lägenheten. Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
  • Sökande skall ha en hemförsäkring giltig från och med hyresavtalets ikraftträdande.


Vi tar även kreditupplysning på samtliga sökande som blir erbjudna lägenhet hos oss.