In- och utflyttning

                                                                                                                                                Information vid inflyttning

Vid kontraktskrivningen får alla nya hyresgäster en mapp med all information gällande boende hos oss. Läs igenom denna mapp och spara informationen tillsammans med ert hyreskontrakt. All ny information sätts upp i trapphusen och fyra gånger per år skickar vi ut vårt nyhetsbrev där du kan läsa om förvaltningen och om vad som händer i och runt våra hus. Vi informerar också via hemsidan om nyheter kring boendet.  

Inflyttande hyresgäst får tillträde till lägenheten senast kl. 12.00 på inflyttningsdagen. Infaller inflyttningsdagen på en lördag, söndag eller annan helgdag skall inflyttningen ske den första vardagen därefter. Samtliga nycklar lämnas till tillträdande hyresgäst vid överlämning av lägenheten. Efter att du flyttat in i lägenheten kommer vi att kontakta dig för att boka in en tid för att kontrollera att allt är som det ska vara och att du har fått rätt antal nycklar. Du kan då ta upp eventuella frågor och funderingar kring det nya boendet. 

Det är den hyresgäst som lämnar lägenheten som ansvarar för städningen. Flyttstädningen av lägenheten skall godkännas av tillträdande hyresgäst. Skulle du som ny hyresgäst inte godkänna städningen ska du så fort som möjligt kontakta oss innan någon åtgärd görs. Om städningen varit bristfällig får avflyttande hyresgäst i så fall behöver göra en kompletterande städning, alternativt debiteras för städning. 

Glöm inte att anmäla ny hemförsäkring och övriga abonnemang. 


 

Information vid utflyttning

Du säger upp din lägenhet genom att skriva ett mejl eller brev till oss. Vi skickar omgående en bekräftelse på din uppsägning. Uppsägningstiden är 3 månader men om du vill flytta tidigare och någon annan vill ha din lägenhet så försöker vi alltid ordna så att det ska gå bra. Lägenheten skall lämnas senast påföljande dag klockan 12.00 efter att avtalet upphört. Infaller avflyttningsdagen på en lördag, söndag eller annan helgdag skall lägenheten lämnas den första vardagen därefter.

Flyttstädning innebär grundlig rengöring av hela lägenheten. Förutom att dammsuga och torka golv ska du putsa fönster, torka lister och dörrar, torka ur alla skåp, skura toaletten och torka bakom spisen och kylskåpet. Vi besiktigar städningen innan nästa hyresgäst flyttar in. Godkänns inte flyttstädningen får du städa om eller så debiterar vi en städavgift.

Innan du som hyresgäst blir helt entledigad från din lägenhet gör vi en besiktning. Då går vi igenom lägenheten för att se om det finns några skador samt för att kontrollera att flyttstädningen kan godkännas. Om vi anser att du har orsakat några skador på lägenheten under tiden du bott där blir du återbetalningsskyldig. Det är viktigt att du som hyresgäst vet att det finns en standard som du måste återställa när du lämnar lägenheten. 

Samtliga nycklar skall överlämnas till tillträdande hyresgäst vid överenskommen överlämning av lägenheten. Även de nycklar som du själv anskaffat skall lämnas. Förlorad nyckel innebär att vi kommer att byta låscylinder/låscylindrar. Borttappade nycklar och byte av låscylinder debiteras enligt SABO´s nyckeltalslista. 

Vi kontaktar den avflyttande hyresgästen i samband med att nytt hyresavtal ska skrivas och då måste lägenheten vara tillgänglig för visning och besiktning. Om du har ställt undan inventarier som tillhör lägenheten, t.ex. innerdörrar eller hatthylla, måste dessa finnas tillgängliga när du flyttar ut. Notera även att alla plugghål måste fyllas igen innan avflyttningen och att eventuella skador skall vara åtgärdade. Skador som uppstått i lägenheten som inte är åtgärdade debiteras enligt SABO´s nyckeltalslista.